Till våra medlemmar i föreningen

Telepensionären i Stockholm

*

Vårens program 2024, se PROGRAM VÅREN 2024 

Arbetet med att ta fram ett program för hösten 2024 pågår. 

Hälsningar från oss Styrelsen, TPS.

*

Kan Du tänka dig att hjälpa till som styrelsefunktionär? 

Kontakta i så fall någon i nuvarande styrelse. 

Det är alltid problem att få in nya i styrelsen och ofta vill någon i nuvarande styrelse avgå.  

  Utan styrelse blir det svårt att låta föreningen leva vidare. 

TPS har egen E-postadress:  telepension@gmail.com

 


Föreningen startades 1987 med personal som gick i pension från Stockholms Teleområde. Andemeningen var att träffas på studiebesök som anordnas av styrelsen, samt ordna två möten om året, där vi kan umgås med varandra och trivas.

Varje vår och höst ordnar vi studiebesök och utflykter till olika ställen. Program se:  . Program våren 2024, Program hösten 2024
För att vara med i TPS och delta på våra studiebesök måste du vara medlem och betala 150 kr/år. Betalas på vårt plusgirokonto 62 65 69-8.

Kontakta någon i styrelsen 2022 så att du kommer med i vår medlemsförteckning, eller använd vår E-postadress: telepension@gmail.com

Vi är i dag cirka 200 medlemmar. När ni vet någon som går i pension, tala om för den att vi finns. Ett bra sätt att umgås med gamla arbetskamrater.

När du är medlem och ändrat adress måste du meddela TPS detta. Tyvärr kan inte TPS få detta på annat sett.

.

Kan Du tänka dig att hjälpa till som styrelsefunktionär? Kontakta i så fall någon i nuvarande styrelse.  Det är alltid problem att få in nya i styrelsen och ofta vill någon i nuvarande styrelse avgå.  

  Utan styrelse blir det svårt att låta föreningen leva vidare. 

.

.


INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR.

Dataskyddsförordningem eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen innehåller krav på åtgärder för alla som hanterar ett medlemsregister.

Vi (Föreningen TPS - Telepensionären i Stockholm) har i vårt medlemsregister registrerat ditt förnam och efternamn, din hemadress, ditt telefonnummer, din mejladress samt dina födelsedata, ÅÅMMDD.  Dina uppgifter kommer endast att användas för medlemsutskick, att registrera inbetalningar samt för att erhålla bidrag/medlem från Telia Company. Vi kommer inte att lämna dina uppgifter vidare. När du avslutar ditt medlemskap raderas dina uppgifter ur registret.

Mer information om Dataskyddsförordningen – GDPR se:

 www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/