PARKERING.
Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av både start og målområdet.