Start og mål i Horten sentrum.

Start og mål i Horten sentrum.

I 2017 ble start og mål flyttet til Storgata, dette ble godt mottatt.

Til VR2018 ønsker vi og stenge av enda mer av sentrum (biltrafikk).  

01.01.2018 02.57