56 km.

Løypa går fra Horten til Nykirke, Kopstad, langs gamle E-18 til Barkåker (Gulli) og videre til Sem. Fra Sem går løypa via Jarlsberg, Tønsberg, Gauterød, Åsgårdstrand og inn til Horten.
Løypa er ganske lik mellomrunden på 96 km, men du slipper den
nordligste delen som bl.a. inneholder Holmestrandsbakken.

Denne distansen har også trimklasse, (ikke rangering og tidtaking), barn under 13 år kan kun delta i følge med voksne .

 

 

 

 

 

 

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre starttidspunkter
og -ordninger for for samtlige distanser, dersom deltakerantall,
sikkerhet, eller andre arrangementsmessige forhold tilsier det.


GODKJENT HJELM ER PÅBUDT!
Det er ikke tillatt med service fra bil og motorsykkel, ryttere som mottar slik service vil bli disket. Om du kjører til siden og stopper helt opp slik at dette ikke er til hinder eller fare for andre ryttere, kan du motta mat og drikke andre steder også.
Det er ikke tillatt å benytte triathlonstyre, tempobøyler, liggesykkel, eller lignende.
Vikepliktsregler gjelder – trafikklys og rundkjøringer skal respekteres!
Vi har mobile vakter med kameraer. Disse vil plasseres langs løypene for å overvåke rytternes oppførsel i trafikken. Overtredelser vil bli dokumentert, og føre til diskvalifisering.
Det er ikke tillatt med følgebil eller annet motorisert følgekjøretøy i fellesstarten. Langing i fart fra slike kjøretøy eller på annen måte, er forbudt. Deltakere som har slikt følgekjøretøy og/eller mottar slik hjelp vil bli disket umiddelbart. Politi og løypevakter vil være særlig oppmerksomme på slike forhold, og rapportere alle brudd på reglementet til rittledelsen.

Spørsmål? post@vestfoldrundt.no

Drikkestasjon.

 

MAT OG DRIKKE.
Jarlsberg: Drikke/ Frukt.
Horten: Drikke/ Frukt.


Alle får deltagerpremie.


 

Nykirke

FORSIKRING – ANSVAR.
Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
Det er forbudt å delta under en annen persons navn.
Alle deltagere er forpliktet til å løse enten helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cycleforbund (m/ulykkesforsikring). Lisens må forevises ved henting av startnummer.

ARENA OG RITTKONTOR.
Star, mål og rittkontor er på Torget i Horten (se kart under). Her avhentes deltakerkonvolutten med startnummer og tidtakerbrikke. Rittkontoret er åpent lørdag fra kl 14:00-16:00. På rittdagen åpner rittkontoret kl 07:00.

PARKERING.
Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av både start og målområdet.

Start og mål er i Storgata, oppstilling til start ved Torget i Horten (se kart under).