Lagstarten følger samme løype som 165 km fellesstart.

 

 

 

 

 

 

 

Lagstart.

Lagleder melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no

Det kreves minimum 4 ryttere for og stille i lagstarten. Lag som deltar i lagstarten vil få egen pulje under påmelding. Startpuljene vil kunne bli slått sammen til større puljer slik at rittet startet med mest mulig fulle puljer.

Tidtaking: Det benyttes hjelmbrikker, alle får individuell tid.

-GODKJENT HJELM ER PÅBUDT!

-Det er ikke tillatt med service fra bil og motorsykkel, ryttere som mottar slik service vil bli disket. Om du kjører til siden og stopper helt opp slik at dette ikke er til hinder eller fare for andre ryttere, kan du motta mat og -drikke andre steder også.

-Det er ikke tillatt å benytte triathlonstyre, tempobøyler, liggesykkel, eller lignende.

-Vikepliktsregler gjelder – trafikklys og rundkjøringer skal respekteres!

-Vi har mobile vakter med kameraer. Disse vil plasseres langs løypene for å overvåke rytternes oppførsel i trafikken. Overtredelser vil bli dokumentert og føre til diskvalifisering.


-Det er ikke tillatt med følgebil eller annet motorisert følgekjøretøy i lagstarten. Langing i fart fra slike kjøretøy eller på annen måte, er forbudt. -Deltakere som har slikt følgekjøretøy og/eller mottar slik hjelp vil bli disket umiddelbart. Politi og løypevakter vil være særlig oppmerksomme på slike forhold og rapportere alle brudd på reglementet til rittledelsen.                                                                                                                                                                                                           


Arrangøren forbeholder seg retten til å endre starttidspunkter
og -ordninger for for samtlige distanser, dersom deltakerantall,
sikkerhet, eller andre arrangementsmessige forhold tilsier det.


 


Alle får deltagerpremie.


 

FORSIKRING – ANSVAR.
Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
Det er forbudt å delta under en annen persons navn.
Alle deltagere er forpliktet til å løse enten helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cycleforbund (m/ulykkesforsikring). Lisens må forevises ved henting av startnummer.

ARENA OG RITTKONTOR.
Star, mål og rittkontor er på Torget i Horten (se kart under). Her avhentes deltakerkonvolutten med startnummer og tidtakerbrikke. Rittkontoret er åpent lørdag fra kl 14:00-16:00. På rittdagen åpner rittkontoret kl 07:00.

PARKERING.
Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av både start og målområdet.

Start og mål er i Storgata, oppstilling til start ved Torget i Horten (se kart under).