Lagstarten følger samme løype som 165 km fellesstart.

 

 

 

 

 

 

 

Lagstart.

Lagleder melder på laget, send e-post til: post@vestfoldrundt.no

Laget må være påmeldt innen 20/5.

Det kreves minimum 4 ryttere for og stille i lagstarten. Lag som deltar i lagstarten vil få egen pulje under påmelding. Startpuljene vil kunne bli slått sammen til større puljer slik at rittet startet med mest mulig fulle puljer.

Tidtaking: Det benyttes hjelmbrikker, alle får individuell tid.

-GODKJENT HJELM ER PÅBUDT!

-Det er ikke tillatt med service fra bil og motorsykkel, ryttere som mottar slik service vil bli disket. Om du kjører til siden og stopper helt opp slik at dette ikke er til hinder eller fare for andre ryttere, kan du motta mat og -drikke andre steder også.

-Det er ikke tillatt å benytte triathlonstyre, tempobøyler, liggesykkel, eller lignende.

-Vikepliktsregler gjelder – trafikklys og rundkjøringer skal respekteres!

-Vi har mobile vakter med kameraer. Disse vil plasseres langs løypene for å overvåke rytternes oppførsel i trafikken. Overtredelser vil bli dokumentert og føre til diskvalifisering.


-Det er ikke tillatt med følgebil eller annet motorisert følgekjøretøy i lagstarten. Langing i fart fra slike kjøretøy eller på annen måte, er forbudt. -Deltakere som har slikt følgekjøretøy og/eller mottar slik hjelp vil bli disket umiddelbart. Politi og løypevakter vil være særlig oppmerksomme på slike forhold og rapportere alle brudd på reglementet til rittledelsen.                                                                                                                                                                                                           

Starttider.

Pulje Team/ Lagnavn Start
Lag1  kl08:30 
Lag2 kl08:33
Lag3 kl08:36
Lag4 kl08:39
Lag5 kl08:42
Lag6 kl08:45
Lag7 kl08:48
Lag8 kl08:51
Lag9 kl08:54
Lag10 kl08:57
Lag11 kl09:00
Lag12 kl09:03
Lag13 kl09:06
Lag14 kl09:09
Lag15 kl09:12
Lag16 kl09:15
Lag17 kl09:18
Lag18 kl09:21
Lag19 kl09:24
Lag20 kl09:27

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre starttidspunkter
og -ordninger for for samtlige distanser, dersom deltakerantall,
sikkerhet, eller andre arrangementsmessige forhold tilsier det.


 


Alle får deltagerpremie.


 


Premie til vinner i lagstarten.


 

Priser 165 km lagstart.

Fra - til: Pris:
20.10-31.12 499,-
01.01-28.02 599,-
01.03-30.40 699,-
01.05-23.05 799,-
Etteranmelding: 24.05-26.05 950,-

PÅMELDING:

HER

 

FORSIKRING – ANSVAR.
Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
Det er forbudt å delta under en annen persons navn.
Alle deltagere er forpliktet til å løse enten helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cycleforbund (m/ulykkesforsikring).

ARENA OG RITTKONTOR.
Star, mål og rittkontor er på Torget i Horten (se kart under). Her avhentes deltakerkonvolutten med startnummer og tidtakerbrikke. Rittkontoret er åpent lørdag fra kl 14:00-16:00. På rittdagen åpner rittkontoret kl 07:00.

PARKERING.
Det er parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av både start og målområdet.