TEBY Assistans startade som assistansbolag i januari 1998, sedan verksamhetsledaren Tord Bylanders hustru blivit skadad. Idag har vi mer än 16 års erfarenhet av att arbeta för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.


Vi är det lilla assistansbolaget med stort hjärta. Hos oss är den enskilda brukaren själv arbetsledare för sina assistenter, om så önskas. Brukaren har på detta viset bästa möjlighet till självbestämmande. Vi hjälper annars till med arbetsledarskap.För våra kunder tar vi hand arbetsgivaransvaret, med allt det innebär. Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan, byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation samt egen och assistenternas utbildning. Medlemmarna väljer sina egna assistenter. Ni är med och bestämmer storleken på löner och utläggsersättning inom ramen för kollektivavtalet och FK:s bestämmelser.

TEBY Assistans anställningsvillkor i kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbund.Enligt kollektivavtalet har anställda i TEBY Assistans också omfattande försäkrings- och pensionsförmåner via Pensionsvalet