Vi upprättar avtal samt genomförandeplan med varje medlem. Detta reglerar medlemmens och företagets åtagande gentemot varandra och vi lägger budget för varje medlem, där man lätt kan se sina egna kostnader och påverka dem.

Eftersom alla våra medlemmar har rätt att anställa sina egna assistenter, är det alltid de assistenter som medlemmen själv valt och trivs med, istället för oväntade byten mellan olika assistenter. Vi ordnar även vikarie till Er vid behov och vi är tillgängliga dygnet runt.

Vi ordnar utflykter och resor med våra kunder och beroende på årstider väljer vi våra utflyktsmål. Vi vill att det ska vara frihet, glädje och kvalité i gemenskapen.

Vi har också handikappanpassade bil, vilken vi lånar ut till våra kunder. Givetvis kör dina assistenter dig, om du vill åka på någon utflykt där det är besvärligt att ta sig fram med andra färdmedel

Vi har också personal som kan hjälpa dig på flera olika språk bland annat: bosniska, ungerska & serbiska

Vi hjälper dig

 • När du ska söka assistansersättning
 • Vilka regler gäller
 • Var söker jag
 • Hur mycket assistans behöver jag
 • Att hitta rätt assistanslösning
 • Hur fungerar olika alternativ
 • Vilka alternativ är bäst för dig

Att praktiskt ta hand om

 • Lönehantering
 • Bokföring
 • Anställningar
 • Övrig administration
 • Din utbildning som arbetsledare
 • Vilka lagar som gäller
 • Hur schemalägger jag tider