Ett rikare liv!

Många gånger flyter tankar och känslor kring ett rikare liv. Rikare liv, vadå?

Ett rikt liv tycker vi är ett liv i balans mellan fysiska ting, flöden i livet och den inre upplevelsen.

Fysiska ting kan vara allt från pengar till saker och ting. Det man kan ta på, se och höra.

Flöden är det som flyer in och ut i livet. Det kan också vara pengar men kan likaväl vara relationer, upplevelser och affärsmöjligheter.

Inre upplevelse kan vara tillfredställelse, passion, glädje, kärlek och det som du önskar och attrakeras av.