Allmänna villkor för Synums tryck & Reklam AB

På Synums Tryck & Reklam AB strävar vi efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.   

Vi lever efter regeln att sunt förnuft ska råda och att det mesta går att resonera kring. Dock inträffar det emellanåt att man behöver ett antal riktlinjer för hur saker och ting ska behandlas. Därför har vi tagit fram detta dokument med allmänna villkor.

Tillämplighet och definitioner

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal varigenom en kund (”Köparen”) köper produkter från Synums Tryck & Reklam AB (”Säljaren”) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

Färdigproducerade produkter

Köpare hittar information om priser och artiklar via synums.se, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att genomföra köpet i webb-shopen.

Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är inklusive moms.

Köpare står för fraktkostnader och emballage.

Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, ren-göras och underhållas.

Förädlade produkter

Köpare hittar information om artiklar via synums.se, Säljarens Webbplats, alternativt egna önskemål om produkt att framställa. Köpare begär in offert genom offertformulär på Säljarens Webbplats.

Därefter sker all kommunikation via e-post mellan Köpare och Säljare.

Avtalets ingående och innehåll

Säljarens offert är inte bindande. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur i mailkonversationen.

De kvantiteter som anges i Avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

 

Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är inklusive moms, Ex Works Säljarens lager. Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader och emballage.

Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om Köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv förkovra sig kring hur produkten skall användas, ren-göras och underhållas.

Vid avtal innehållandes tryckta produkter får Köparen godkänna ett digitalt korrektur via mail-konversation med Säljaren. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats. 

Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på Köparen.

Om Köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Säljaren. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som Köparen godkänner.

Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur

Märkning

Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand.  Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Vid brodyr uppskattas den av Köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att Köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; “uppskattat” och “avtalat”. Uppskattat är standard.

Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då Köparen godkänner offert. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.

Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då Köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Säljaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.

Säljaren ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Det är Köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00 om inte annat avtalats.