Brytpinnar

Omrörarmotorer (äldre)

Fläktmotor

Omrörarmotorer (nya)

Brytare till Omrörarmotorer