Skogsbrynet

Är ett rikstäckande nätverk inom SSF. Detta nätverk har till syfte att stärka och utveckla kommunikation och erfarenhetsutbyte.

Intressefrågor och visioner

I nätverket ingår företrädare alternativt klubbordförande från de större skogsföretagen i landet. De ska kontinuerligt följa upp och diskutera föreningens intressefrågor.

Tanken är också att deltagarna ska lyfta blicken mot skogsbrynet, se bort från vardagens mödor och gemensamt forma visioner för framtiden. 

I Skogsbrynet ingår ordföranden i SSF:s företagsklubbar, även en studerandemedlem från någon av våra skogliga lärosäten brukar bjudas med.

 

Årets ordförandekonferens Skogsbrynet hölls i oktober!

Den 4-5 oktober 2017 samlades våra klubbordförande eller ställföreträdande till årets konferens. Vi tog bland annat upp arbetsmiljöfrågor och annat som berör skogliga yrken och våra medlemmar.

.

Samverkan i Norden och Europa


SSF samverkar inom Nordic Foresters (NF) med motsvarande organisationer i Finland (METO), Danmark (DSL), Norge (NFF) och Sverige (ST-Skog).

SSF ingår också i Union of European Foresters (UEF), UEF som är en organisation för både företag och intresseorganisationer med skogliga intressen i Europa. UEF representerar 14 länder i Europa och har 21 medlemsorganisationer. UEF har kontakter med DG3 - Skogsindustrin & DG6 - lantbruk och skog - inom EU-kommissionen.

Danmark (DSL)

www.skovogland.dk

Finland (METO)

www.meto-ry.fi

Norge

www.nafo.no

St-skog

mannen.stmf.se

UEF

www.european-foresters.org

Ledarna

www.ledarna.se

SSF klubb Sverige

Sverigeklubben


För alla SSF-medlemmar som är verksamma på företag, där det saknas en företagsklubb, finns Sverigeklubben.

Klubben leds av en styrelse och verksamheten består av riksomfattande aktiviteter och olika arrangemang.

Styrelse

Sverigeklubben leds av en styrelse som består av:

Ordförande
Erik Karlsson
Hylte
310 70 Torup
E-post
bonnahylte@hotmail.com

Tfn bost.
0345-210 77
Mobil
073-026 79 26

Sven-Erik Sjöberg
Bingbyvägen 11
794 33 Orsa
E-post
ses025043469@gmail.com


Tfn bost.
0250-434 69
Mobil
070-331 52 30

Bernt Söderberg
ECS, Entreprenörscertifiering Skog AB, Växjö
Närstad Jarlsgården
597 91 Åtvidaberg
E-post arbete
info@ecskog.se
E-post privat
tilia.jarlsgaarden@swipnet.se


Tfn arb.
0470-72 75 15
Tfn bost.
0120-320 02
Mobil
070-190 48 99

Börje Olsson
Moelven Skog AB
Alfensväg 8
653 45 Karlstad
E-post
borje.olsson@moelven.com


Tfn arb.
0554-200 15
Tfn bost.
054-56 17 06
Mobil
070-676 05 41

Martin Norberg
Eden 120
893 91 Bjästa
E-post
martin.norberg@natraalven.se

Tfn bost.
0660-225 411
Mobil
070-205 31 11

Verksamhet

Styrelsen kommer att försöka samla in ideer och önskemål från våra medlemmar. Det går att enkelt söka aktivitetsbidrag och med hjälp dra igång ett fackligt och/eller kollegialt nätverk.

För att snabbt kunna få ut information och inbjudningar till våra medlemmar ber vi att snarast meddela in er e-post adress till Ledarna via hemsidan www.ledarna.se eller via 0200-87 11 11. De som saknar e-post kommer att informeras per brev.

Styrelsen vill ha en dialog med våra 262 st aktiva medlemmar och känna kraften från medlemsbasen.

Vi har även SSFnytt som en informationskanal. Våga testa Era ideer!

Aktiviteter

Sverigeklubbens aktiviteter bedrivs i första hand i form av nätverk, i riksomfattade aktivteter och olika arrangemang.

Ledarnas chefsaktiviter hittar du på Ledarnas hemsida. Tänk på att du som medlem behöver logga in för att läsa kommande aktivteter.

Vad saknar du?

Har du tips på bra aktiviteter eller har du förslag om vad Sverigeklubben ska satsa på - kontakta någon i styrelsen, Sven-Erik Sjöberg.