Skogsbrynet

Är ett rikstäckande nätverk inom SSF. Detta nätverk har till syfte att stärka och utveckla kommunikation och erfarenhetsutbyte.

Intressefrågor och visioner

I nätverket ingår företrädare alternativt klubbordförande från de större skogsföretagen i landet. De ska kontinuerligt följa upp och diskutera föreningens intressefrågor.

Tanken är också att deltagarna ska lyfta blicken mot skogsbrynet, se bort från vardagens mödor och gemensamt forma visioner för framtiden. 

I Skogsbrynet ingår ordföranden i SSF:s företagsklubbar, även en studerandemedlem från någon av våra skogliga lärosäten brukar bjudas med.

 

.

Samverkan i Norden och Europa


SSF samverkar inom Nordic Foresters (NF) med motsvarande organisationer i Finland (METO), Danmark (DSL), Norge (NFF) och Sverige (ST-Skog).

SSF ingår också i Union of European Foresters (UEF), UEF som är en organisation för både företag och intresseorganisationer med skogliga intressen i Europa. UEF representerar 14 länder i Europa och har 21 medlemsorganisationer. UEF har kontakter med DG3 - Skogsindustrin & DG6 - lantbruk och skog - inom EU-kommissionen.

Danmark (DSL)

www.skovogland.dk

Finland (METO)

www.meto-ry.fi

Norge

www.nafo.no

St-skog

mannen.stmf.se

UEF

www.european-foresters.org

Ledarna

www.ledarna.se