SSF Ledarna

Är en fackförening för chefer och andra i ledande ställning inom skogsbruket och näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen är sedan 1942 ansluten till Ledarna och har idag ca 1150 medlemmar, som är anställda vid privata företag.

SSF har 17 stycken företagsklubbar ute på större skogliga företag och därtill finns en Sverigeklubb, för medlemmar som arbetar på arbetsplatser utan företagsklubb.

 

 

SSF Styrelse

Du hittar kontaktinformation till vår styrelse här.

SSF Stämma

Den 13 maj 2017 hölls SSF's senaste stämma.

Våra stadgar reviderades de nya hittar ni här: Stadgar rev 2017

Här hittar du Stämmoprotokoll 2017.

 

Företagsklubbar

På de större skogsföretagen har SSF företagsklubbar, som både svarar för den fackliga och branschorienterade verksamheten. Klubbarna leds av valda styrelser och erbjuder möten och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Här är kontaktpersoner för SFF:s företagsklubbar:

 

Klubb

Namn

Ordförande/Ort/E-mail

430

SSF-klubb Sverige

Karlsson Erik
HYLTEBRUK
bonnahylte@hotmail.com

433

SCA Skog SSF-klubb

Magnus Hamberg
ULLÅNGER
magnus.hamberg@sca.com 

434

Sydved AB SSF-klubb

Michael Wilhelmson
VÄNERSBORG
mikael.wilhelmsson@sydved.se

435

Södra Skogsägarna SSF-klubb  

Andersson Dan
ÄLEKULLA
dan.andersson@sodra.com

436

Holmen Skog SSF-klubb

Tony Carlsson
HUDIKSVALL
tony.carlsson@holmenskog.com

437

StoraEnso Skog SSF-klubb

Ameck Torbjörn
HEDE
torbjorn.ameck@storaenso.com

439

Mellanskog SSF-klubb

Kristina Söderström
NUSNÄS
kristina.soderstrom@mellanskog.se

440

Norra Skogsägarna SSF-klubb

Ove Eriksson
ÖRNSKÖLDSVIK
ove.eriksson@norra.se

441

BillerudKorsnäs SSF-klubb

Hallberg Ola
SKÄRPLINGE
ola.hallberg@billerudkorsnas.com

442

Rundvirke Skog SSF-klubb

Semb Håkan
ÅNGE
hakan.semb@rundvirkeskog.se

443

Norrskog SSF-klubb

Fredrik Alenius
SUNDSVALL
fredrik.alenius@norrskog.se

446

Skogssällskapet SSF-klubb

Bengt Furenäs
BORÅS
bengt.furenas@skogssallskapet.se

447

Sveaskog SSF-klubb

Thomas Esbjörnsson
UMEÅ
thomas.esbjornsson@sveaskog.se

448

VMF Syd SSF-klubb

Nilsson Mats
OSBY
mats.nilsson@vmfsyd.se

452

VMF Nord SSF-klubb

Andersson Lennart
VÄNNÄS
lennart.andersson@vmfnord.se

453

VMF Qbera SSF-klubb

Anders Persson
GÄVLE
anders.persson@vmfqbera.se

456

Vida Skog SSF-klubb


 

Historia

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, bildades redan 1889 i Nora och tillhör därmed de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Skogen blev tidigt en viktig motor i välfärdsbygget.

Skogvaktaryrket har månghundraåriga anor och själva titeln har funnits i över 350 år. Arbetsledare, skogsförman, skogsfaktor, skogsinspektor, drivningsledare, skogsvårdsledare och kronojägare var exempel på vanliga yrkestitlar inom skogsnäringen.

I dagens skogsbruk har de ersatts bl a av produktionsledare, virkesköpare, produktionschef, områdeschef, distriktchef, regionchef och skogschef.

Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som genomförs vart fjärde år. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten mellan stämmorna.

Föreningens styrelse träffas regelbundet och har väl inarbetade kanaler för att tillgodose medlemmarnas behov och önskemål. Inom företagsklubbarna och i Sverigeklubben utses också styrelser, som du som medlem alltid kan kontakta.

SFF:s hemsida, facebooksida och föreningens nätverk ger goda förutsättningar för aktiv kommunikation inom föreningen och mellan medlemmar och förtroendevalda. I medlemstidningen SSF Nytt publiceras aktuell information och viktiga frågor inom verksamheten.

Du är alltid välkommen att kontakta föreningens förtroendevalda. Adresser, e-post och telefonnummer hittar du under Företagsklubbar