Bli medlem hos oss

Du som är verksam chef eller ledare inom skogsnäringen har många fördelar av att bli medlem i SSF och LEDARNA. Du får tillgång till ett bra nätverk med kontakter och möjlighet att delta i givande aktiviteter.

Yrkestitel

För att bli medlem i SSF Ledarna krävs att man har en ledande befattning och därför har vi tillsammans med medlemsservice hos Ledarna förenklat genom att gruppera ihop liknande befattningar. Företagen inom skogssektorn kan ha olika titlar för liknande befattningar. Välj den som ligger närmast din befattning:

 • Chef
 • Stabsbefattning
 • Planerare
 • Inköpare
 • Avverkningsledare inkluderar även skogsvårdsledare och liknande befattningar

Ansök om medlemskap i SSF och Ledarna »

Villkor

Genom att ansöka om medlemskap i Ledarna samtycker du till att Ledarna registrerar de personuppgifter du lämnar till oss. Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och tillvarata dina intressen rörande arbetsrätt, anställnings- och lönevillkor med mera. För dessa ändamål kan uppgifter även inhämtas från eller lämnas ut till annan, såsom Ledarnas a-kassa och försäkringsbolag, exempelvis vid administration av arbetsmarknads- och medlemsförsäkringar, samt för att kunna erbjuda dig övriga tjänster och produkter som är kopplade till ditt medlemskap

Rättelse och insyn

Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har andra frågor kan du kontakta vår medlemsadministration på telefon 0200-87 11 11 eller skicka e-post till ledarna@ledarna.se

Fördelar som medlem i Ledarna

Läs mer på hemsidan www.ledarna.se/Community/det-har-far-du/

 • Karriärrådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Kurser och seminarier
 • Tidningen chef
 • Chefscoaching
 • Stöd i löneförhandling
 • Guider och checklistor
 • Lön och lönesättning
 • Rabatt på utbildning från Mgruppen
 • Rättshjälp
 • Personlig chefsrådgivning
 • Chefslönestatistik
 • Din ledarprofil
 • Chef premium
 • Person- och sakförsäkringar
 • Avtalsgranskning
 • Ledarna play
 • Låna förmånligt i SEB
 • Semesterboende

Mer läsning för dig som medlem:

Besök Chef Premium – och läs Chef digitalt

Se hela Ledarnas chefslönestatistik

Anmäl dig till våra kurser och seminarier

Utvecklas med Ledarnas digitala kurser 

Boka vår karriärrådgivning och chefscoaching

Gör din ledarprofil

Utbyt erfarenheter i våra nätverk

Se och redigera din personliga sida

Se avtal