SSF's nya hemsida hittar ni på www.ledarna.se

Denna sida uppdateras inte längre, vår nya hemsida hittar ni gemon att klicka på länken ovan eller här:

https://www.ledarna.se/branschforeningar/sveriges-skogstjanstemannaforening-ssf/

 

Aktuellt

UEF Union of European Foresters 2018

I år hålls UEF's Governing Council Meeting  hålls 27-30 september i södra Italien, i Sila National Park, i Cosenza. Det är medlemsorganisationen CONAF-Italia (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) som står värd för mötet. Sverige representeras av SSF. Mer att läsa om detta kommer i nästa SSF-nytt.

Årets Marcus Wallenbergpris belönar miljövänlig växtnäring till skogsträd

Årets Marcus Wallenberg Pris gick till Torgny Näsholm som i olika studier sedan 1998 har undersökt näringsupptaget i skogsträd som tall och gran. Han fann att växter generellt har en mycket väl utvecklad förmåga att nyttja kväve i form av aminosyror. Sammantaget pekar studierna på att den huvudsakliga kvävekällan för tall och gran är aminosyror och inte ammonium eller nitrat. De nya insikterna inspirerade Torgny Näsholm att utveckla nya typer av växtnäring som bygger på aminosyror som kvävekällor. De nya typerna av växtnäring har stora fördelar jämfört med traditionella gödselmedel. De tas upp mer effektivt av plantans rötter och stimulerar tillväxten av finrötter och mykorrhiza, som förbättrar plantans förmåga att etablera sig i fält. Det effektiva upptaget visade sig också leda till en avsevärt minskad risk för läckage av kväve vid odling av olika växter, särskilt barrträdsplantor. Vilket redan nu används i delar av de Svenska skogsplantskolorna.

Nordic Foresters 2018

Förra året var Sverige värd för Nordic Foresters och mötet var förlagt till Sundsvall den 4-6 maj. Det var god uppslutning och det ingick ett trevligt Studiebesök på Tunadals sågverk. Läs mer här.

Ledarnas kongress 2018

Vartannat år hålls Ledarnas kongress, nästa gång blir år 2020 och förra gången var kongressen den 29-31 maj 2018 i Malmö. Alla aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar kan lämna in motioner och 24 stycken avhandlades på årets event. Här kan du läsa mer om Ledarnas kongress.

Välkommen till SSF!

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är en branschförening för chefer, tjänstemän och anställda i ledande ställning inom skogsbruket och dess näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen ingår i fackförbundet Ledarna och har omkring 1 150 medlemmar som är anställda vid privata företag.

SSF är den naturliga branschföreningen inom skogsnäringen. Här får du kontakter med kollegor och tillgång till bland annat aktuell information och intressanta aktiviteter.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen.

Sociala medier

Här på vår hemsida får du möjlighet att diskutera aktuella frågor, du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

Vi finns även på Facebook, gå in och gilla vår sida:

www.facebook.com/SSFLedarna/