Välkommen till SSF!

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är en branschförening för chefer, tjänstemän och anställda i ledande ställning inom skogsbruket och dess näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen ingår i fackförbundet Ledarna och har omkring 1 150 medlemmar som är anställda vid privata företag.

SSF är den naturliga branschföreningen inom skogsnäringen. Här får du kontakter med kollegor och tillgång till bland annat aktuell information och intressanta aktiviteter.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen.

Aktuellt

Vår Herdesordförande Emery Anderson har avlidit

Vår Herdesordförande Emery Andersson avled den 16 december 2017.

Emery delade sin tid mellan familjen, jakten, sitt skogliga arbete och facklig verksamhet.

Kännetecknade för Emery i alla sin roller var ett rakryggat och korrekt uppträdande. Ett ingånget avtal för Emery skulle hållas oberoende i vilken del det fattats.

För oss inom SSF var Emery ordföranden. Han var även ledamot i Ledarnas Förbundsstyrelse.

Trots sitt stora fackliga engagemang var Emery även drivande i förbättringsarbetet i skogen.

Många skogsägare i Perstorpsområdet kan tacka Emery för välskötta och hög producerande skogar.

Emery begravdes i Perstorp kyrka den 19 januari 2018.

/Björn Karlsson

 

Ledarnas kongress 2018

Vartannat år hålls Ledarnas kongress, nästa den 29-31 maj 2018 i Malmö. Alla aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar kan lämna in motioner till Ledarnas kongress fram till den 29 december 2017. Läs mer om hur du kan göra din röst hörd här!

Här kan du läsa mer om Ledarnas kongress.

 

Årsmöte för SSF-klubb Sverige

Den 14 mars 2018 hålls årsmöte i vår största klubb som är SSF-klubb Sverige med sina 235 aktiva medlemmar. Årsmöte hålls stadgeenligt minst vartannat år. SSF-klubb Sveriges medlemmar är spridda över landet, liksom flertalet företagsklubbar är idag och därmed har man valt att hålla mötet i form av telefonkonferens. Interimsstyrelsen önskar få in föslag på styrelseledamöter, så tveka inte att höra av dig med egen eller annans nominering senast den 2018-01-11. Glöm inte att vidtala den ni vill nominera innan detta sker. Nominera till ordförande Erik Karlsson bonnahylte@hotmail.com, kassör Sven-Erik Sjöberg ses025043469@gmail.com eller till sekreterare Martin Norberg martin.norberg@natraalven.se.

 

Annonsera i SSFnytt

 

Vi söker annonsörer till vår medlemstidning - SSF Nytt


SSF Nytt är vår medlemstidning som utkommer med 4 nr/år. Tidningen distribueras till ca 1 300 aktiva medlemmar och finns nedladdningsbar från hemsidan som pdf.

Annonsera i SSF Nytt »

 

Sociala medier

Här på vår hemsida får du möjlighet att diskutera aktuella frågor, du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

Vi finns även på Facebook, gå in och gilla vår sida:

www.facebook.com/SSFLedarna/