Välkommen till SSF!

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är en branschförening för chefer, tjänstemän och anställda i ledande ställning inom skogsbruket och dess näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen ingår i fackförbundet Ledarna och har omkring 1 150 medlemmar som är anställda vid privata företag.

SSF är den naturliga branschföreningen inom skogsnäringen. Här får du kontakter med kollegor och tillgång till bland annat aktuell information och intressanta aktiviteter.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen.

Aktuellt

UEF Union of European Foresters 2018

I år hålls UEF's Governing Council Meeting  hålls 27-30 september i södra Italien, i Sila National Park, i Cosenza. Det är medlemsorganisationen CONAF-Italia (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) som står värd för mötet. Sverige representeras av SSF. Mer att läsa om detta kommer i nästa SSF-nytt.

Årets Marcus Wallenbergpris belönar miljövänlig växtnäring till skogsträd

Årets Marcus Wallenberg Pris gick till Torgny Näsholm som i olika studier sedan 1998 har undersökt näringsupptaget i skogsträd som tall och gran. Han fann att växter generellt har en mycket väl utvecklad förmåga att nyttja kväve i form av aminosyror. Sammantaget pekar studierna på att den huvudsakliga kvävekällan för tall och gran är aminosyror och inte ammonium eller nitrat. De nya insikterna inspirerade Torgny Näsholm att utveckla nya typer av växtnäring som bygger på aminosyror som kvävekällor. De nya typerna av växtnäring har stora fördelar jämfört med traditionella gödselmedel. De tas upp mer effektivt av plantans rötter och stimulerar tillväxten av finrötter och mykorrhiza, som förbättrar plantans förmåga att etablera sig i fält. Det effektiva upptaget visade sig också leda till en avsevärt minskad risk för läckage av kväve vid odling av olika växter, särskilt barrträdsplantor. Vilket redan nu används i delar av de Svenska skogsplantskolorna.

 

Nordic Foresters 2018

I år var Sverige värdar för Nordic Foresters och mötet var förlagt till Sundsvall den 4-6 maj. Det var god uppslutning och det ingick ett trevligt Studiebesök på Tunadals sågverk. Läs mer här.

 

Ledarnas kongress 2018

Vartannat år hålls Ledarnas kongress och i år var det dags den 29-31 maj 2018 i Malmö. Alla aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar kan lämna in motioner och 24 stycken avhandlades på årets event. Här kan du läsa mer om Ledarnas kongress.

 

Inställt årsmöte för SSF-klubb Sverige

Den 14 mars 2018 skulle årsmöte i SSF-klubb Sverige hållits. Klubben har idag 235 aktiva medlemmar, spridda över landet och mötet utlystes därför som telefonkonferens. Stadgeenligt skall årsmöte hållas minst vartannat år, men pga för få deltagare på denna telefonkonferens blev mötet till slut inställt.

 

Vår Herdesordförande Emery Anderson har avlidit

Vår Herdesordförande Emery Andersson avled den 16 december 2017.

Emery delade sin tid mellan familjen, jakten, sitt skogliga arbete och facklig verksamhet.

Kännetecknade för Emery i alla sin roller var ett rakryggat och korrekt uppträdande. Ett ingånget avtal för Emery skulle hållas oberoende i vilken del det fattats.

För oss inom SSF var Emery ordföranden. Han var även ledamot i Ledarnas Förbundsstyrelse.

Trots sitt stora fackliga engagemang var Emery även drivande i förbättringsarbetet i skogen.

Många skogsägare i Perstorpsområdet kan tacka Emery för välskötta och hög producerande skogar.

Emery begravdes i Perstorp kyrka den 19 januari 2018.

/Björn Karlsson

Annonsera i SSFnytt

Vi söker annonsörer till vår medlemstidning - SSF Nytt


SSF Nytt är vår medlemstidning som utkommer med 4 nr/år. Tidningen distribueras till ca 1 300 aktiva medlemmar och finns nedladdningsbar från hemsidan som pdf.

Annonsera i SSF Nytt »

 

Sociala medier

Här på vår hemsida får du möjlighet att diskutera aktuella frågor, du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

Vi finns även på Facebook, gå in och gilla vår sida:

www.facebook.com/SSFLedarna/