Våra Katter nr 2016-2

Korat, lite om chartreux - och mycket mer!

  • Artnr: 3267201602

Beskrivning av artikel

Raspresentation: Korat

Lite om chartreux

Rapport från SVERAKs årsmöte 2016, Scandinavian Winner och Mediterranean Winner 2016, artiklar om salmonella hos katt, stambokföringens rapport 2015, andra artiklar, foton och mycket mera.