Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning
Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning
Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning
Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning Klicka på bild för att ladda ner bruksanvisning

 

Boracol®10 /2Bd Prof

För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger och blånad på byggnadskonstruktioner av trä.

OBS!! Endast för yrkesmässig användning. Kan ej levereras till privat kund!

Dubbel mängd av Boracol®10 /2Bd Prof =  BOR-halt som Boracol 20  

 

 

 

 

 

Boracol®20
Nytt Godkännande 2017-05-24!
Se info under "Aktuellt" på vår hemsida

Förebygger, bekämpar & beskyddar mot röta, svamp, Äkta Hussvamp & träskdeinsekter i trä & mur. 

OBS!! Endast för yrkesmässig användning. Ej till försäljning för privat bruk!

Är Du som privatperson i behov av Boracol® 20 - kontakta yrkesman i Din närhet!

 

 

Boracol® Special

-även för privat bruk!

Träskyddsmedel som effektivt avlägsnar och skyddar mot mögel- alg- & svampbeläggningar t.ex. på vinden, i källare & krypgrunder, i förråd och carport, teakdäck på båtar mm.

Boracol är ett träskyddsmedel - ej ett rengöringsmedel. Ska alltså inte tvättas av utan sitta kvar i förebyggande syfte.

 

 

 

 

Impel® Prof

För depåimpregnering i kombination med Boracol® 20 i t.ex fönster, bjälkändar, stolpar, bjälklag mm

Impel® BORstaven finns i 3 storlekar, 8x25, 8x50 mm och 12x100 mm. Plastplugg kan beställas till.

 

OBS!! Endast för yrkesmässig användning. Kan ej levereras till privat kund!

 

 

Boracol®10 /2Bd Prof används på vind, i våtutrymmen, syllar, reglar, innertaksbeklädnader, vägg & golvkonstruktioner, takstolar, staket, park & lekplatsdetaljer, badbryggor, kajer, broar, trappor och socklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Boracol®20 Träskyddsmedel 
impregnerar/förebygger samt bekämpar

  • Rötsvampar i fönster, byggnadskonstruktioner, trästolpar och staket.
  • Äkta hussvamp i trä och mur
  • Träskadeinsekter på vinden, i bjälklag och möbler.  

 

 

 

 

 

Boracol® Special

Om du tex. har mögel på vinden: ta reda på och åtgärda orsaken till problemet. Behandla med Boracol. Åtgång 1 liter till 3-4kvm.

Någon mekanisk bearbetning behöver inte göras. Men om du vill - borsta el tvätta bort de synliga spåren efter beväxningen när det torkat.

Se bruksanvisning:
 

 

 

 

 

Impel® Prof  Boron Rods

Borra ett så djupt hål som möjligt, sätt i Impel® BORstaven och fyll upp med Boracol® 20. Inträngningen startar och Impel® BORstaven ligger som en buffert och löses långsamt upp och sprider sig när träet blir uppfuktat.

 

Boracol®10 /2Bd Prof

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boracol®20 Nytt Godkännande 2017-05-24! 
OBS! Godkännandet för Boracol 20 /2Bd Prof med reg nr 4646 har upphört

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad för Boracol 20.

 

 

 

 

 

 

Boracol® Special

För behandling av teakdäck mm: Träet ska vara rent innan påpensling. Det gör inget ifall träet är lite fuktigt Boracol påförs. Det är dock viktigt att ytan ej utsätts för påverkan av vatten efter behandlingen då de verksamma ämnen ska hinna tränga ner i träet. Efter ca 1 dygn har Boracolen gjort sitt jobb. Länk till informationsblad