Boracol® Special TRÄSKYDDSMEDEL / TEAKDÄCK för alla och envar, även för privat konsument! 

Avlägsnar, bekämpar och skyddar effektivt mot mögel- alg- & svampbeläggningar t.ex. på vinden, i källare & krypgrunder, i förråd och carport, teakdäck på båtar mm.

Boracol® är ett träskyddsmedel - ej ett rengöringsmedel. Ska alltså inte tvättas av utan sitta kvar i förebyggande syfte.

Om du tex. har Mögel på vinden: ta reda på och åtgärda orsaken till problemet. Behandla med Boracol® Special. Åtgång 1 liter till 3-4 kvm.

Någon mekanisk bearbetning behöver inte göras. Men om du vill - borsta el tvätta bort de synliga spåren efter beväxningen när det torkat.

Se bruksanvisning:

För behandling av teakdäck mm: Träet ska vara rent innan påpensling. Det gör inget ifall träet är lite fuktigt när Boracol® Special påförs. Det är dock viktigt att ytan ej utsätts för påverkan av vatten efter behandlingen då de verksamma ämnen ska hinna tränga ner i träet. Efter ca 1 dygn har Boracolen gjort sitt jobb.

Länk till informationsblad