Boracol® Special TRÄSKYDDSMEDEL för alla och envar, även för privat konsument 

Slut på lager för tillfället!

Anledningen till detta är att vi inväntar nytt godkännande från Kemikalieinspektionen

- Kemikalieinspektionen ger godkännande för denna typ av produkter 5 år i taget- och 5-års-perioden för nuvarande godkännande har gått ut. Boracol Special med nuvarande godkännande får endast säljas fram till 28 juni 2018.

Ansökan om gemensamt godkännande för flera länder, däribland Sverige, tar sin lilla tid - eller t o m väldigt lång tid! Myndigheterna har många ärenden på sitt bord och handläggningstiden är lagstadgad till nästan hela detta året ut. Förhoppningsvis utnyttjar inte myndigheterna hela sin lagstadgade handläggningstid- vi hoppas på ett nytt godkännande inom kort!

Välkommen tillbaka!

_______________________

Boracol® Special TRÄSKYDDSMEDEL :

Avlägsnar, bekämpar och skyddar effektivt mot mögel- alg- & svampbeläggningar t.ex. på vinden, i källare & krypgrunder, i förråd och carport, teakdäck på båtar mm.

Boracol® är ett träskyddsmedel - ej ett rengöringsmedel. Ska alltså inte tvättas av utan sitta kvar i förebyggande syfte.

Om du tex. har Mögel på vinden: ta reda på och åtgärda orsaken till problemet. Behandla med Boracol® Special. Åtgång 1 liter till 3-4 kvm.

Någon mekanisk bearbetning behöver inte göras. Men om du vill - borsta el tvätta bort de synliga spåren efter beväxningen när det torkat.

Se bruksanvisning:

För behandling av teakdäck mm: Träet ska vara rent innan påpensling. Det gör inget ifall träet är lite fuktigt när Boracol® Special påförs. Det är dock viktigt att ytan ej utsätts för påverkan av vatten efter behandlingen då de verksamma ämnen ska hinna tränga ner i träet. Efter ca 1 dygn har Boracolen gjort sitt jobb.

Länk till informationsblad