Är du privat kund- gå vidare till Boracol Special för Privat anvd.

OBS!! Boracol® 10 /2Bd och Boracol® 20 samt Impel® BOR-stavar, Boron Rods får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® Prof - kontakta yrkesman i Din närhet!


Boracol®10 /2Bd Prof Träskyddsmedel/Bekämningsmedel

För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger och blånad på byggnadskonstruktioner av trä.

Boracol®10 /2Bd Prof används på vind, i våtutrymmen, syllar, reglar, innertaksbeklädnader, vägg & golvkonstruktioner, takstolar, staket, park & lekplatsdetaljer, badbryggor, kajer, broar, trappor och socklar.

20-liters säljs fram t o m sista juli

Vi inväntar nytt godkännande från Kemikalieinspektionen - godkännande för denna typ av produkter ges 5 år i taget- och 5-års-perioden för nuvarande godkännande har gått ut. 

Ansökan om gemensamt godkännande för flera länder, däribland Sverige, tar sin lilla tid - eller t o m väldigt lång tid! Myndigheterna har många ärenden på sitt bord och har meddelat oss att handläggningstiden som är lagstadgad kommer att överskridas. 

Vi meddelar här samt under fliken Aktuellt på vår hemsida när vår "nya" Boracol 10 finns på lager!

Länk till produktblad

Länk till säkerhetsdatablad. 


Boracol®20 Träskyddsmedel/Bekämpningsmedel

Boracol®20 Träskyddsmedel Impregnerar, förebygger, bekämpar och skyddar mot röta, svamp, Äkta Hussvamp & träskdeinsekter i trä & mur.  

  • Rötsvampar i fönster, byggnadskonstruktioner, trästolpar och staket.
  • Äkta hussvamp i trä och mur
  • Träskadeinsekter på vinden, i bjälklag och möbler.  

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad för Boracol 20.


Impel® Prof Boron Rods Träskydd

För depåimpregnering i kombination med Boracol® 20 i t.ex fönster, bjälkändar, stolpar, bjälklag mm

Impel® BORstaven finns i 3 storlekar, 8x25, 8x50 mm och 12x100 mm. Plastplugg kan beställas till.

Användning: Borra ett så djupt hål som möjligt, sätt i Impel® BORstaven och fyll upp med Boracol® 20. Inträngningen startar och Impel® BORstaven ligger som en buffert och löses långsamt upp och sprider sig när träet blir uppfuktat.

Länk till produktblad.

Länk till säkerhetsdatablad.