Är du privat kund- gå vidare till Boracol Special för Privat anvd.

OBS!! Boracol® 10 /2Bd och Boracol® 20 samt Impel® BOR-stavar, Boron Rods får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® Prof - kontakta yrkesman i Din närhet!


Boracol®10 /2Bd Prof Träskyddsmedel/Bekämningsmedel

För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger och blånad på byggnadskonstruktioner av trä.

Boracol®10 /2Bd Prof används på vind, i våtutrymmen, syllar, reglar, innertaksbeklädnader, vägg & golvkonstruktioner, takstolar, staket, park & lekplatsdetaljer, badbryggor, kajer, broar, trappor och socklar.

Länk till produktblad

Länk till säkerhetsdatablad. 


Boracol®20 Träskyddsmedel/Bekämpningsmedel

Boracol®20 Träskyddsmedel Impregnerar, förebygger, bekämpar och skyddar mot röta, svamp, Äkta Hussvamp & träskdeinsekter i trä & mur.  

  • Rötsvampar i fönster, byggnadskonstruktioner, trästolpar och staket.
  • Äkta hussvamp i trä och mur
  • Träskadeinsekter på vinden, i bjälklag och möbler.  

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad för Boracol 20.


Impel® Prof Boron Rods Träskydd

För depåimpregnering i kombination med Boracol® 20 i t.ex fönster, bjälkändar, stolpar, bjälklag mm

Impel® BORstaven finns i 3 storlekar, 8x25, 8x50 mm och 12x100 mm. Plastplugg kan beställas till.

Användning: Borra ett så djupt hål som möjligt, sätt i Impel® BORstaven och fyll upp med Boracol® 20. Inträngningen startar och Impel® BORstaven ligger som en buffert och löses långsamt upp och sprider sig när träet blir uppfuktat.

Länk till produktblad.

Länk till säkerhetsdatablad.