OBS!! Boracol® 20 samt Impel® får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument!

OBS!! Boracol® 20 samt Impel® BOR-stavar, Boron Rods får endast säljas till yrkesmässiga användare. Kan ej köpas av privat konsument! Är Du som privatperson i behov av Boracol® 20 Prof - kontakta yrkesman i Din närhet!Boracol®20 Träskyddsmedel/Bekämpningsmedel

Boracol®20 Träskyddsmedel Impregnerar, förebygger, bekämpar och skyddar mot röta, svamp, Äkta Hussvamp & träskdeinsekter i trä & mur.  

  • Rötsvampar i fönster, byggnadskonstruktioner, trästolpar och staket.
  • Äkta hussvamp i trä och mur
  • Träskadeinsekter på vinden, i bjälklag och möbler.  

Länk till produktblad. 

Länk till säkerhetsdatablad för Boracol 20.


Impel® Prof Boron Rods Träskydd

För depåimpregnering i kombination med Boracol® 20 i t.ex fönster, bjälkändar, stolpar, bjälklag mm

Impel® BORstaven finns i 3 storlekar, 8x25, 8x50 mm och 12x100 mm. Plastplugg kan beställas till.

Användning: Borra ett så djupt hål som möjligt, sätt i Impel® BORstaven och fyll upp med Boracol® 20. Inträngningen startar och Impel® BORstaven ligger som en buffert och löses långsamt upp och sprider sig när träet blir uppfuktat.

Länk till produktblad.

Länk till säkerhetsdatablad.


Boracol®10 /2Bd Prof Träskyddsmedel/Bekämningsmedel för bekämpning och förebyggande mot mögel, alger och blånad på byggnadskonstruktioner av trä.

Godkännandetiden för nuvarande Boracol®10, Boracol®10 /2Bd Prof, med reg nr 4645 har gått ut.

- Kemikalieinspektionen ger godkännande för denna typ av produkter 5 år i taget- och 5-års-perioden för nuvarande godkännande har gått ut. 

Ansökan om gemensamt godkännande för flera länder, däribland Sverige, tar sin lilla tid - eller t o m väldigt lång tid! Myndigheterna har många ärenden på sitt bord och det besked vi fått är att handläggningstiden, som är lagstadgad, kommer att överskridas.

Följ statur under fliken Aktuellt på vår hemsida.

Länk till produktblad

Länk till säkerhetsdatablad.