Upplands flora

  • Artnr: 2009
  • I lager:29 st
  • Vikt, kg: 3,09

Beskrivning av artikel

Upplands flora presenterar förekomst och utbredning av alla vilda kärlväxter som påträffas i landskapet, totalt 2 800 arter. Den summerar resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 15 års tid. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta växtlokaler.

Svenska Botaniska Föreningen/Botansiska Sällskapet i Stockholm
Upplands Botaniska Förening
Lena Jonsell

Svenska
2010