Sveriges vildväxande träd och buskar

Sveriges vildväxande träd och buskar

  • Artnr: 2066
  • I lager: 2 st
  • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

Boken omfattar huvudsakligen artbeskrivningar med detaljerade illustrationer av våra vildväxande träd och buskar. Inledningsvis ges en bestämningsnyckel som främst bygger på blad- och stamkaraktärer och boken avslutas med en artlista jämte ordförklaringar till svenska och latinska botaniska uttryck.

Denna bok lämpar sig främst för nybörjarkurser på universitet,högskolor, naturbruksgymnasier och biologikurser på olika nivåer samt intresserade amatörer.