Svensk flora (Krok/Alqvist)

Beräknad leveranstid 1-3 veckor

  • Artnr: 2035
  • I lager: 6 st
  • Vikt, kg: 0,586

Beskrivning av artikel

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den tjugosjätte upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Om författarna
Lena och Bengt Jonsell är f.d lektor respektive professor i botanik vid Uppsala universitet.

Recensioner
"Den klassiska svenska floran i fickformat, för såväl fackbotanister som avancerade amatörer, för bestämning av landets samtliga kärlväxtarter. Största delen upptas av korta artbeskrivningar med tonvikt på skiljekaraktärer och uppgfter om förekomst. [...] Den största förändringen jämfört med föregående upplaga är att ordningsföljden på, och inledningen av familjer följer ya molekylära forskningsresultat, annars bara smärre justeringar. För artbestämning är 26:e-28:e upplagorna ungefär lika användbara. Register över svenska och vetenskapliga artnamn finns." - BTJ häfte 13106263 Lektör Sven Fransén

Krok/Almquist
29:e upplagan

Lena Jonsell, Bengt Jonsell (Red.)

Svenska
2013