Norrbottens flora del 2

Definitivt slut

  • Artnr: 2012
  • Vikt, kg: 2,8

Beskrivning av artikel

Del II beskriver allt vi känner till om kärlväxterna i landskapet idag. Deras historia, utbredning, frekvens, krav på livsmiljö samt många exempel på växtplatser. Cirka
1 000 helt nya utbredningskartor presenteras tillsammans med 500 nytagna fotografier.

Svenska Botaniska Föreningen/Föreningen Norrbottens Flora
Lennart Stenberg

Svenska
2010

Definitivt slut