Lavar - en fältguide

Levereras inom 1-3 veckor

  • Artnr: 2061
  • I lager: 33 st
  • Vikt, kg: 0,52

Beskrivning av artikel

Denna lavflora upptar ca 500 nordeuropeiska arter, varav ca 310 illustrerade och i detalj beskrivna. Dessutom presenteras bestämningsnycklar för flertalet svenska blad­och busklavar samt en översiktlig beskrivning av ett urval svenska lavsläkten. Det inledande avsnittet handlar om lavarnas byggnad, förökning, tillväxt, ekologi samt deras praktiska användning jämte tips och råd vid insamling och studier av lavar.


"Lavar - en fälthandbok", föregångaren till denna bok, gavs ut 1982 och har under åren fram till 2009 utgivits
i flera upplagor. Totalt har många tusen exemplar distri­buerats till intresserad allmänhet, skolor och föreningar. 

Roland Moberg och Svante Hultengren

Se även