Blekinges flora

Definitivt slut

  • Artnr: 2007
  • I lager: 0 st
  • Vikt, kg: 1,792

Beskrivning av artikel

Blekinge är ett landskap som trots sin litenhet hyser en variationsrik natur. Skärgården blandas av små, kala skär och större trädbevuxna öar. Kusttrakternas mosaik av lummiga lövskogar, samt öppna ängs- och åkermarker, övergår norrut i barrskogar och slingrande åar eller små sjöar. Floran presenterar alla Blekinges arter med beskrivning av deras utbredning, miljö, samt förändringar i frekvens. Ett kapitel presenterar ca 60 intressanta utflyktsmål.

Svenska Botaniska Föreningen/Föreningen Blekinges Flora
Lars Fröberg

Svenska
2006

Leveranstid: 1-2 veckor