- en naturlig medspiller i organisasjonsutviklingen -

Den daglige driften opptar ofte mye av bedriftsledelsens tid, noe som kan medføre at viktige utviklingsoppgaver ikke gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

Svein A. Henriksen, Bedriftsrådgivning  fremstår som en betydelig ressurs med rådgivningskompetanse innen HMS, kvalitetsutvikling og prosjektledelse. Innenfor disse områdene kan undertegnede bistå bedriften under hele utviklingsprosessen, og gjennom godt samarbeid med bedriftsledelsen og de ansatte, skape gode og varige resultater.

Svein A. Henriksen har tre-årig teknisk utdanning og etterutdanning/kurser i økonomi- og ledelsesfag, prosjektledelse, HMS og kvalitetsutvikling.

Han har over 30 års yrkeserfaring fra produksjonsledelse, bedriftsrådgivning, KHMS-ledelse, prosjektledelse og har bred erfaring med utvikling av kvalitetssystemer etter kravene i ISO 9001 og EQUASS kvalitetsstandarder, samt kravene i Miljøfyrtårnet. Han har også flere års erfaring med oppbygging og drift av TQM Enterprise.

Svein A. Henriksen, Bedriftsrådgivning vil være en sikker samarbeidspartner for små-og mellomstore bedrifter. Det overordnede målet vil alltid være å ha en høy etisk og faglig standard på alle oppdrag, slik at din bedrifts interesser blir ivaretatt på beste måte

Et ryddig forhold basert på tillit og åpenhet, vil alltid ha høyeste prioritet. Dette skal sikres gjennom klare avtaler før oppdraget starter. Fakturering vil skje etter avtale og eventuelle endringer avklares på forhånd, slik at du som kunde vet hva du har å forholde deg til.

Ta gjerne kontakt for en konstruktiv samtale, eller for å avtale et uforpliktende møte i din bedrift!

 

 

 

 

 

Mobiltlf.: 901 28 986

E-post: sva-henr@online.no

Organisasjonsnr.: 917 465 436 MVA