Välkommen Till Svanå Bygg AB

Vi är ett företag med nio anställda som jobbar med byggnadsvård. 

  • En flygelbyggnad som vi arbetat med i några år.
  • En nygjord glasveranda i gammal stil
  • Ett arbete som vi arbetat med under flera år. Här en glasveranda
  • Flytt av ett magasin till Vallby friluftsmuseeum
  • Detta hus kommer bli en bostad med en tillbyggnad.
  • Ompanelning av ett hus i stockholms skärgård.