4. SADT kiiltomittarit

Kiiltoaste määritetään heijastamalla ihmissilmälle näkyvän valon aallonpituutta tietyssä kulmassa kappaleen pintaan. Pinnasta heijastuvan valon intensiteetti mitataan, jolloin voidaan määrittää laskennallinen kiiltoaste.

Mitä suurempi kiiltoaste, sitä suurempi kiilto ja pinnan tasaisuus.