Her skal det bygges ein 2 mannsbolig

Firmaet Tyse 25 as skal rive det gamle kårhuset her, og bygge ein tomannsbolig.

Den til venstre er solgt, mens den andre er ledig for kunde. Den foreslåtte prisen i bildet er ikkje fast, men anbefalt.

Budrunde vil bli foretatt.