Referat turneringskomiteen 2017

Vedtatt i turneringskomiteen 06.03.2018

Tilstades: Asbjørn,Kjellfrid, Torben og Ottar

 T-serien

  • Startider kl. 1000 eller 1800. Påmelding i Golfbox.   7/ av 15 konkurransar er teljande over sesongen.
  • All trekning skjer på golfkontoret ilag med ein frå turneringskomiteen, og legg startlista ut til medlemmene.
  • Personar som melder seg på etter at frist i Golfbox er utløpt vil fylle opp/bli plassert i ledige flightar (ikkje garantert å  havne i sin klasse)
  • Nye spelarar (over 30 i hcp) kan komme med ønske om å få  gå med ein dei kjenner (i klasse 2), må gis beskjed til golfkontoret innen frist for påmelding i Golfbox. Vil kun være mulig i T-serien (max 6 gonger)
  • Klasser ved T-serie = Klasse 1 (netto slag, under 18,4 hcp) & Klasse 2 (o/18,4 hcp = stableford). Egen dame-premiering ved deltakelse på minimum 5 stk (ellers fordelt på hcp i nevnte klasser)

 Premiering:

Klasse 1 (1. plass)

Klasse 2 (1.plass)

Damer   (1. plass). Damer må ha ein deltaking på minimum 5 spelare for at det vert premiering.

 Premier:   baller, eller det ein måtte få (sponsa)

Trekning av vinflaske, spelare må vera fysisk tilstades for å vera med på trekninga.

Closest to pin, hol to eller seks: ballar

 Eigen premiering ved sesong slutt i klasse 1, klasse 2 og dameklassen.

 

Reglar:

  • Lokale reglar som fremgår  på skårkort er gjeldande for SGK.
  • Turneringskomiteen har bestemt at ballplassering der ei køllelengde gjeld på spelefeltet vær og bane tilseier det. I nokre periodar kan det og vera trong for at ein har lov til å bruka eit skår-kort på greenen. Dette vil bli opplyst før kvar turneringsdag.
  • Alle spelare skal vera klar til å motta informasjon og gå ut til sin flight 15 minuttar før starttid.

Me oppfordrar spelare i T- serien til:

  • Plukk ball: Klasse 1 v/ (parx2)+2 / Klasse 2: +5
  • Klasse 2 (hcp 18,5-36) stableford poeng Herrer og damer, plukk opp etter 9 slag

 

Andre konkurransar:

Ved 18-hols turnering blir det tilfeldig trekning innad i aktuelle klasser (f.eks klasse 1, 2, senior og damer).

 

ref Kjellfrid

Orientering om tysdagserien

Turneringskomiteen har gått gjennom reglane for årets Tysdagserie og vil her presisera korleis det skal væra.

-Me spelar i 3 klassar, damer og herrer kl. a og b.

-Nettoslag i klasse a.

-Stableford over 9 ho i klasse b og damer

-Frontnine - oddetalsveker og backnine partalsveker.

-Startar kl. 10 eller kl 18

-Me vil ha litt premiering kvar runde, nærast pinnen og trekkjing av overrasking.

-Samanlagt etter årets Tour vert godt premiert.

Helsing turneringskomiteen.