Turneringar 2019

Oppdaterte turneringar vil du finna i golfboks.

 

Nye lokale regler vil gjelde fra opningsturneringen. Dei vil bli notert på scorekortet ved trykking av nye kort.

Når ballen går out of bounds kan ballen droppast ut med 2 straffeslag.

14-3. Kunstige hjelpemidler og uvanlig utstyr. Unormal bruk av utstyr:

For alt spill på Stord Golfklubb sin bane kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling.

Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. på høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.

NB!   Dei nye reglane om bevegelse av ball på green vil også gjelda.

Turneringar vil du finna i golfboks.