Kontingentprisar 2019

Fullt medlemskap       kr. 4300,-   m/fritt spel

Sambuar/ektefelle      kr.3800,-   m/fritt spel

Student/lærling          kr. 1800,-   m/fritt spel

Greenfemedlem          kr. 1000,-   må betale greenfee kvar gong

 Greenfee  vaksen         kr. 200- for 9 hol og kr. 300  for heile dagen

              junior          kr. 100,- for 9 hol og/eller heil dag

Ungdom    13-16         kr.  800,-    m/fritt spel

Barn          0-12 år      kr.  400,-    m/fritt spel

Pensjonistar over 67 år kr. 3800,-   m/fritt spel

Spelerett for medlemmer i hovedmedlemmer i andre klubbar  kr. 3000,-

Spelerett for greenfeemedlemmer  kr. 3300.-

Kontonummer for innbetaling av kontingent er: 3520 56 41015