Kontingentprisar 2018

Fullt medlemskap       kr. 3800,-   m/fritt spel

Sambuar/ektefelle      kr. 3400,-   m/fritt spel

Student/lærling          kr. 1800,-   m/fritt spel

Greenfemedlem          kr. 1000,-   må betale greenfee kvar gong

                                                   kr. 200,- for 9 hol og kr. 300,- for heile dagen

Ungdom    13-16         kr.  800,-    m/fritt spel

Barn          0-12 år      kr.  400,-    m/fritt spel

Pensjonistar over 67 år kr. 3400,-   m/fritt spel

Spelerett for medlemmer i andre klubbar  kr. 2700,-

 

Kontonummer for innbetaling av kontingent er: 3520 56 41015

garderobe Full aktivitet i den nye garderoben

Greenfee kr. 300,00 for ein heil dag. 

Greenfee kr. 200,- for max 9 hol.

Junior kr. 150,- for heil dag.

Junior kr. 100,- for max 9 hol.

Vennegreenfee kr. 200,- (max 3 gonger)

 

thor Thor Gunnar Bjelland