VEGEN TIL

GOLF – KURS nr.2/2019  (utsatt til august)

for nye golfspelarar

våren 2019

Onsdag 12. juni   kl. 18-21 Teori

Torsdag 13. juni   kl. 17-19 Praksis

Mandag 24. juni  kl. 17-19 Praksis

Onsdag 26.juni   kl. 17-19 Praksis

Kan golf vera noko for deg?

www.stordgk.no

Påmelding  på mail ogroedem@online.no

 

Møt kl. 17.30 første kvelden i golfbutikken for registrering.

Teoridelen av kurset føregår i siloen(minigolfhuset).

www.stordgk.no

 

 

VEGEN TIL

GOLF – KURS nr.2/2018

for nye golfspelarar

hausten 2018

Onsdag 22/8  kl. 18-21 Teori

Torsdag 23/8  kl. 17-19 Praksis

Mandag 27/8  kl. 17-19 Praksis

Onsdag 29/8  kl. 17-19 Praksis

Kan golf vera noko for deg?

www.stordgk.no

Påmelding  på mail klubb@stordgolf.no

 

Møt kl. 17.30 første kvelden i golfbutikken for registrering.

Teoridelen av kurset føregår i siloen(minigolfhuset).

www.stordgk.no

 

 

VEGEN TIL

GOLF – KURS nr.1/2018

for nye golfspelarar

våren 2018

Måndag 23/4 kl. 18-21 Teori

Onsdag 25/4 kl. 17-19 Praksis

Mandag 30/4 kl. 17-19 Praksis

Onsdag 2/5 kl. 17-19 Praksis

Kan golf vera noko for deg?

www.stordgk.no

Påmelding  på mail klubb@stordgolf.no

 

Møt kl. 17.30 første kvelden i golfbutikken for registrering.

Teoridelen av kurset føregår i siloen(minigolfhuset).

www.stordgk.no

 

Glimt frå årets sommarskule
Ein liten pust i bakken etter ein hard runde.