Styrelse

 

SCAA bildades 1983 av Monica Getz och Sune Byrén.

Den nuvarande styrelsen har följande sammansättning

Funktion Namn Yrkesbakgrund E-postadress
Ordförande Lotta Saidac Organisationskonsult Alkoholterapeut lotta.saidac@aspro.se
Vice ordförande Inez Hamilton Burleson Alkoholterapeut inez.hamilton@hotmail.com
Kassör Jan Eric Ingdahl Alkoholinformatör je_ingdahl@hotmail.com
Ledamot Elisabeth Sundqvist Överläkare doc.sundqvist@gmail.com
Ledamot Erik Lönnborg Alkohol-/drogterapeut erik.lonnborg@gmail.com