Sinnesrobönen

Vid AA-möte, Al-Anon-möte och vid gruppsamlingar på Minnesotahemmen läser man ofta den s k Sinnesrobönen för att få distans till sina problem.

 

 

       Gud, ge mig sinnesro att

       acceptera

       det jag inte kan förändra,

       mod

       att förändra det jag kan, och

       förstånd

       att inse skillnaden

 


Bokbild

 

 

Larsåke W. Persson har skildrat Sinnesrobönens bakgrund och historia och reflekterat över dess innebörd och betydelse i "En liten bok om Sinnesrobönen".