• Stallkontoret är beläget i första boxen i stall 2. Telefonnummer till Stallansvarig, Tindra: 070-886 74 53
  • Extra spån beställs och betalas i sekretariatet. 
  • All uppstallning sker på egen risk.
  • Vänligen medtag egena mocknings redaskap.
  • Vatten finns vid stallarna.
  • Vid avfärd ska boxarna vara mockade men behöver ej mockas ur helt. Lämna rent spån i boxen. 
  • Vänligen respektera "hästfritt område"

Stallkontorets öppettider:

08.00 - 10.00

12.00 - 13.00

15.00 - 18.00