TORSDAG på arenan, prel tid 13.30

ARENA 2030 - för en hållbar hästnäring

Ett SIDA finansierat projekt för att öka kunskapen om Agenda 2030 för en hållbar framtid och FNs 17 globala mål samtidigt som vi lyfter in frågorna i hästnäringen och ridsporten. 

Världens ledare satte hösten 2015 upp 17 Globala mål genom FN för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling, även kallat Agenda 2030 kan det här uppnås. I alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera måste dock alla känna till dem.
På plats under Linköpings Horse Show bygger vi därför i samarbete med Sida upp Arena 2030; Ett tält med både scen och utställning där dagarna fylls med aktiviteter kopplade till de globala målen. Under hela showen finns det en utställning som berättar mer om de 17 globala målen och hur de påverkar dig i din vardag, både hemma och i stallet. För att göra det ännu roligare kommer vi den 3-4 augusti också ha föreläsningar kring de globala målen kopplat till hästvärlden. Ämnena kommer handla om allt från solceller och morgondagens energi till jämställdhet. Genom att sätta fokus på de stora frågorna hoppas vi kunna väcka en debatt om hållbarhet inom hästnäringen som vi hoppas kan sprida passionen i stallet till världen utanför. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

SÖNDAG , mer info kommer inom kort