ADR Utbildningar Grund stycke, tank, klass 1 och klass 7 samt Säkerhetsrådgivare Välkommen till SRFG Sverige AB

Med 13 års erfarenhet från avfalls-, återvinnings-branschen i större industrier och  erfarenhet av ADR-S, utexaminerad på MSB  som certifierad Säkerhetsrådgivare,  ADR lärare och HLR instruktör startade det egna företaget SRFG Sverige AB 2015.

Min Mission och Vision

Jag brinner för arbetsmiljö kopplat till farligt gods och farligt avfall. Min roll som säkerhetsrådgivare bidrar till ökad kunskap och insikt i de kemikalier som finns i verksamheten, dess faror och risker, vilken skyddsutrustning och spillutrustning som är lämplig för en säker hantering, mellanlagring och vilka krav som ställs i samband med avsändning såsom godkända förpackningar för paketering, märkning, etikettering, godsdeklarering, klassificering som avsändaransvaret innebär enligt lagkraven. Jag tar fram rutiner, checklistor, sorteringsinstruktioner och avsändningsinstruktioner samt dokument som nödåtgärdsplan, handlingsplan samt utbildningsplan för de anställda som kommer i kontakt med kemikalier. Riskanalys och åtgärdsplan samt säkerhetsrådgivarens årsrapport till företagsledningen som sammanfattar arbetet med farligt gods. Min insikt som säkerhetsrådgivare är att arbetsmiljö och säkerhet är en utmaning för många företag gällande farligt avfall, farligt gods och kemikaliehantering. ADR lärarrollen är stimulerande och utvecklande då de praktiska momenten i säkerhetsrådgivarrollen bidrar till en levande utbildning till chaufförer, verksamhetsledare, personal i verksamheten, lastare, lossare, mellanlager, användare andra delaktiga som dagligen kommer i kontakt med kemikalier.

SRFG Sverige AB erbjuder

  • Säkerhetsrådgivare ADR och RID
  • Utbildning ADR Grund styckegods, repetition, klass 1, klass 7 och tank
  • Utbildning ADR 1.3 för andra delaktiga
  • Avfall och återvinningskonsultation
  • HLR Hjärt- och lung- räddningskurser L A B C D E

SRFG Sverige´s ledord är trygg partner, service, närvaro, det ska vara lätt att göra rätt!

Välkommen

Desirée Westman

SRFG Sverige AB

Forskarvägen 27 Gävle

srfgab@outlook.com
Tel. 070-7503727