Healing av Moder Jords følelsessenter i Sedona

En delegasjon av frivillige utførte i april 2018 første del av dette oppdraget i samspill med frivillige i Norge. Oppdraget bestod av å aktivere elementene på nytt da energien i området var svekket. 

I samspill med Moder Jord og universet fikk delegasjonen erfare viktighetne av samhørighet av alt liv. Første del av oppdraget er vel gjennomført. 

Journey of the Hope Crystal

The Hope Crystal har blitt formildet gjennom universell kraft og gitt i gave fra Moder Jord. Krystallen er fylt med håp og drømmer gitt i hjertefrekvens. Krystallen er fraktet tilbake til fjelltoppen Dykh Tau med bistand fra Eventyrinnen Emelie Christesdotter. 

Når krystallen leveres tilbake til fjellet bistår den i å gjenopprette balansen til Moder Jord gjennom elementene jord, luft, ild og vann. 

Fakkeltog til Island.

Fakkeltog til Island med firvillige fakkelbærere, september 2017, med intensjon å bruke sine sjeleressursene for å forsterke samspillet menneskehet, Moder Jord og univers.