Styremedlemmer i Soul Energy in Motion

Jeg, Vibecke, lever livet som menneske i takt med universell kraft med den intensjon om å bevisstgjøre menneskeheten om kraften som binder oss sammen. Jeg lever livet fra et sjeleperspektiv hvor sjelens ressurser er det som viser vei. Jeg velger å dele mine evner som formidler av universell kraft for å bistå i skapelsen av en ny jord hvor menneskeheten, Moder Jord og universet samspiller gjennom frekvensen til den ubetingede kjærligheten.

«Mitt hjerte brenner for en jord hvor samhørigheten blant alt liv regjerer.»

Jeg, Stein Håkon, ser at mine ressurser først og fremst er koblet til Moder Jord og alle hennes barn. Med ubetinget kjærlighet til alt liv ønsker jeg å bistå i samhørighet, Unity, med Moder Jord, Menneskehet og Univers i skapelsen av en Ny Jord. En Jord som igjen skal bli hel og ren og komme i balanse med alle sine barn (menneskehet, dyrenasjonene, plantenasjonene, naturåndene) og de Fire Elementene (Vann, Jord, Ild og Luft/Vind) og Universet. For meg er det viktig å leve fra hjertet og sjelen i egenkjærlighet i balanse med alt rundt meg. Jeg åpner opp i ærlighet og kjærlighet for Universell Kraft og kontakt med Kilden som vi alle bærer med oss i sjelen og som alt live har sin opprinnelse fra. Jeg ser vakkerheten i alt rundt meg, i hele skaperverket. Alt liv er hellig!

Jeg, Hilde, ser mine ressurser som en lærer hvor jeg kan bistå mennesker, moder jord og universet ved å beskytte lyset på tre nivåer ved å gå foran som et godt eksempel gjennom handling. Veilede kjærlig visdom fra våre lærermestere i universet gjennom boken Nøkkelen til Lyset på en ren og ærlig måte. Bistå de som ønsker å åpne sitt hjerte og ta eieransvar for sin reise, se sin sjeleressurs, sin lidenskap, sin egenverdi og integrere ressursene på tre nivåer- fysiske, energi og sjel - slik at den enkelte kan kjenne på kraften og kjærligheten i samspill kropp, sjel og energi, kraften av å handle i tråd med sitt kall og på den måten bistå menneskene med å se viktigheten av samspill med alt liv i tro, håp og kjærlighet til det beste for altet.

Jeg heter Anne Kristin, min reise fra hodet til hjertet startet med veiledning gjennom boken Nøkkelen Til Lyset, av Vibecke M Garnaas. Mitt ønske er å bidra i skapelsen av en ny og bedre Jord hvor vi i fellesskap kan bistå og støtte hverandre på den reisen man er ment å utføre her på jorden. Mine ressurser ligger på menneskeheten bistå menneske med å lytte til sin egen sjel og på den måten å høyne sin egen frekvens, finne egenkjærligheten for så å kunne gi tilbake til helheten i samspill kropp, sjel og energi. Soul Energy in Motion er en naturlig del av meg, for meg et kall.

 Tenk hva Samhørighetens dimensjon kan bistå med i en verden fylt med elendighet, hvis alle sjeler brukte sin kraft målrettet og fokusert – Zarius

Jeg heter Torgeir og mitt hjerte brenner for universets hemmeligheter. Jeg har gjennom å få kontakt med hjertefrekvensen fått innsikt i hva mine sjeleressurser består av og som har gitt meg svar på mange av mine undringer rundt universelle hemmeligheter. På den måten har jeg fått erfare sjelens ressurser gjennom meg som menneske. 

«Healing av moder jord gjennom universell kraft er gaven jeg bringer.»

Jeg, Kristina, kjenner at mine ressurser er forbundet med det store bildet, for å holde fokus på veien framover, på helheten og samspillet. Min hovedressurs er å la menneskene få skinne, få erfare sin egen kraft og kjenne sin egen tilhørighet til det store bildet. Ved å lese energien og kunne møte hvert enkelt menneske med kommunikasjon på den frekvensen de befinner seg på her og nå, samtidig sette fokus på veien videre gjennom å kunne bistå og inspirere til å løfte deres frekvens med de verktøy jeg har fått kunnskap om og på den måten skape videreutvikling som menneske og sjel i samspill. For meg er det viktig å gå foran og være et godt eksempel for andre og samtidig bring håp, ærlighet og kjærlighet for at hver og en kan kjenne på sin kraft gjennom handlinger i lyset.

Frivillige i Soul Energy in Motion

Et medlem av Soul Energy in Motion tar eieransvar for eget liv som reflekteres gjennom handlinger i ubetinget kjærlighet.

Intensjonen til medlemmene er å ivarta samspillet mellom moderjord, menneskeheten og universet, ved å gi av seg selv og sine sjeleresursser for alt liv ved å gå foran som gode eksempler. 

Frivillige i Soul Energy in Motion skal inspirere og støtte hverandre på reisen for å skape en ny jord, med kjærlig veiledning av universel kraft gjennom kanalen Vibecke M. Gaarnaas, i fellesskap skal vi bistå jordens, menneskeheten og universets evolusjon.

"På sjelens reise er vi alle ett. I ånden er vi alle like. Opplevelsen av dette diskriminerer ei."  Zarius,

Utdrag fra Nøkkelen til Lyset. 


Du kan bli medlem i Soul Energy in Motion. Medlemsskapet koster kr. 500,- pr. år. Vipps til 511769 (SOULEiM) Skriv inn navn, tlf. og medl.avgift og år.
Stiftelsen går en spennede tid i møte og du inviteres inn til å bli en del av oss, i unity.