Velkommen!

Soul Energy er en non-profit stiftelse med formål om å bistå jordens, menneskeheten og universets evolusjon gjennom kjærlig veiledning fra universell kraft.

Intensjonen til medlemene av Soul Energy in Motion er å ivareta samspillet mellom Moder Jord, Menneskeheten og Universet. Alle medlemmene gjør sitt ytterste for å handle i ubetinget kjærlighet for alt liv ved å gå foran som gode eksempler. 

Chief of the Holy Land : 

Ika-na-ou, children of Mother Earth, we greet you and welcome you and thank you for being present to receive this valid and important urgent message for Mother Earth and her beings. You have taken on this challenge to protect Mother Earth, to protect the Holy Land, to unify Mother Earth, humans and the universe as a whole. To bring Mother Earth into a new era, to create a new world, where you, as a human race, can walk with peaceful footsteps, present, in unity, with all living things.