VI ERINRAR OM ATT:

  • Skyldighet föreligger att tillse att tillträde lämnas för arbetet. Om ni ej kan passa angiven tid, lämna ex. nyckel till granne eller ordna annat lämpligt arrangemang och underrätta kontoret eller sotaren.
  • För extra inställelse - orsakad av att tillträde utan giltigt skäl ej lämnats vid aviserad tid för ordinarie sotningstur senast 2 dagar innan besöket - uttas särskild ersättning enligt sotningstaxan.
  • Uppstigningsanordningar till tak och skorsten (stegar, glidskydd etc) skall finnas och vara väl underhållna.
  • För sotsugning måste skyddsjordat eluttag finnas tilgängligt i pannrummet eller i dess omedelbara närhet.
  • Skyldighet föreligger att anmäla ändrat bränsleslag eler motsvarande åtgärd. 
  • Eldstad som inte brandskyddskontrollerats inom föreslkriven tid, får inte tagas i bruk innan den kontrollerats av brandskyddskontrollant.
  • Meddela sotningskontoret vid flyttning.

FAKTURA

  • För betalningspåminnelser & krav ansvarar Profina AB och avgifter uttas enligt gällande författning