Silver- konsoler Silver- konsoler Vår mest sålda konsol, enkel och tålig.

SO Silver- konsoler: (Brackets)

Är lättanvända och tåliga konsoler.

Som gångplan används en 45 x 90 mm. regel, liggande eller på högkant.

Eller en SO trekantbalk, som ni enkelt tillverkar enligt vår ritning.

SO Silverkonsolkonsoler är uppskattade både som steghållare och konsoler.

Eller som ett extra fotsöd när ni inte räcker upp.

SO SILVER- KONSOL SO SILVER- KONSOL Nr: 10. Silver- konsol för dubbelfalsat plåttak. Vikt: 1,4 kg.

SO Silverkonsol med "Klämfäste".

Monteras på falsen:

Genom att trycka ner ändkroken mot taket pressas klämdelarna mot Ståndfalsen.

Konsolen förblir låst tills du åter lyfter upp ändkroken.

Klämfästet är gummerat och har små bulor som låser lite extra.

Ändkroken fungerar dels som handtag, men även till att hänga stegen i.

Denna konsol är nog den

mest använda steghållaren

av våra produkter.

Den avänds även som extra "steg" när du t.ex. inte når upp vid hindrets sida, eller vid en vinkelränna.

NR: 11. SO Silverkonsol för tegel och betong- takpanna. Vikt: 1,4 kg..

Denna konsol används på tegel- och Betong- takpannor.

Den är enkel och robust.

OBS! Taket förblir tätt där denna typ av konsoler används!

Montering: Lyft upp takpannan någon cm. För upp konsolen tills kläppen kommit över läkten, dra tillbaka och känn att den sitter säkert.

Då klämmer den ner takpannan mot läkten.

Demontering: Lyft upp takpannan någon cm. För upp konsolen lite, drag i vajern, lyft eller vrid konsolen och drag ut den,

SO Trekantbalk för silver konsoler.

Denna tillverkar ni enkelt själva med hjälp av vår beskrivning nedan.

Med SO Trekantbalk blir gångplanet 120 mm. brett.

Med SO Trekantbalk kan avståndet mellan konsolerna kan vara betydligt längre.

 

Tillverka SO Trekantbalk: Så här gör du