Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller distansavtalslagen samt konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. 

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

Cookies

Denna webbplats innehåller cookies. Vi sparar ingen personlig information via cookies och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Webbplatsen använder sig av en så kallad sessionscookie: ASP.NET_SessionId. Cookien används för att spara artiklar i varukorgen/kassan under tiden du surfar runt på sidan.

Priser

Alla priser är i SEK inkl. moms. 

Beställning

Varorna blir bokade i samband med att köpet genomförs och beställningen registreras. Innan beställningen genomförts så har inga varor blivit reserverade och varorna finns tillgängliga för alla kunder att köpa. Åldersgränsen för beställning är 18 år.Det är du som kund betalningsskyldig.

Bekräftelse

Har du inte fått någon bekräftelse inom 24 timmar, hör av dig till info@smaksinnet.se

Leveransvillkor

Våra frakter utförs av Schenker. Leverasntiden är normalt 2-4 dagar.  Din order levereras till närmast Scheker ombud som standard men du kan också välja som tillval att få paketet till din hemadress mot en extra kostnad.  Om varan vid mottagandet är transportskadad så ska du anmäla detta Schenker eller deras ombud.

Leveransförseningar

Vid leveransföreseningar som har uppstått p.g.a tredjepart från säger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen har orsakat.

Frakt

Du betalar en fraktkostnad per beställning som baseras på den totalavikten av ditt paket. Får vi tillbaka paket som inte lösts ut, debiteras en avgift på 250 kr. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt och hantering 

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Reklamationer

Smaksinnet följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer ( Privat). För att reklamationsrätten skall gälla är det viktigt att reklamationen görs inom skälig tid från det att felet upptäckts, meddela oss därför alltid så fort som möjligt. När du handlar genom ett företag är det köplagen som gäller. Vid retur av felaktig eller skadad vara står Smaksinnet för kostnaden. Om varan försvinner då du återsänder den till Smaksinnet är kunden betalningsansvarig.

Ångerrätt

Som privatkund hos Smaksinnet har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan.

Returnera varan tillsammans med följesedeln eller en kopia på orderbekäftelsen.Ange gärna returorsak på baksidan av följesedeln eller orderbekröftelsen . Returnera gärna varan i försändelsens originalkartong. Tänk på att du ansvarar för returförsändelsen. Packa på ett sätt så att försändelsen inte skadas under transport och spara också ditt inlämningskvitto. Du måste själv bekosta returporto. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav

Retur till 

Smaksinnet AB,Jakobsbergsgatan 19 ,72461 Västerås 

Förbehåll

Smaksinnet reserverar sig för ändringar av teknisk data som är utanför vår kontroll samt eventuella skrivfel. 

Betalningsalternativ

När du köper produkter från Smaksinnet så betalas produkterna via Paypal.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad. 

Kontakt

Smaksinnet (556982-4716) Jakobsbergsgatan 19, 724 61 Västerås. info@smaksinnet.se 

 

Totalsumma:
    Till kassan