Bidrag och ideella insatser

Region Halland (regionhalland.se) har beviljat kanalisationsstöd med 50 % av godkänd kostnad.

Framtidsbanken Falkenbergs Sparbank (https://www.falkenbergssparbank.se/framtidsbanken/) har gett oss bidrag med 2000 kr per hushåll, vilket motsvarar 200.000 kr.

Projektet hade knappats kunnat genomföras utan alla de ideella insatserna. När vi slutredovisade projektet kunde vi konstatera att de ideella insatserna motsvarande en insats på hela 400.000! Det ideella arbetet har varit hela 1900 timmar.  Detta motsvarar i princip vad det skulle kostat om vi låtit ett konsultbolag göra projekteringen.

Bjernareds sågverk AB (http://bjernared.se/) och BMT El-tjänst (http://www.bmt-el.se/) har också varit stora sponsor av projektet. Genom  deras insatser har dessa företag bidragit till att ytterligare ideella  och kommersiella insatser kunnat räknas in i projektet.

Sammanlagt har vi lagt 2,7 mil kabel.

Information

Falkenbergs Sparbank!

Vår fiberförening fick ta emot ett bidrag från Falkenbergs Sparbank på 200 000 kronor! Ett Stort Tack till dem för det! Det känns oerhört bra att få ta emot detta bidrag och att Falkenbergs Sparbank verkligen förstått vikten av bredband via fiber på landsbygden både för företagandet men också för privatpersoner i dagens samhälle och för en levande landsbygd!