Historia

Initiativet till att starta en fiberförening togs under hösten 2013 när några av oss började fundera på om det fanns möjlighet att fortsätta Halmstads stadsnäts utbyggnad från Slättåkra upp mot Gräsås. Kontakter togs med Halmstad stadsnät och det började tas in intresseförfrågningar om anslutning. Det visade sig att det fanns ett stort intresse. Vid diskussionen med Halmstad stadsnät kom vi fram till en lösning som alla bedömde var ekonomisk fördelaktig för båda parter. Uppgörelsen innebar att Stadsnät byggde en stamlinje från Slättåkra till Brehult och att en förening sedan byggde anslutande linjer till detta stamnät.  I slutet av 2013 bildades därför Slissån fiber ekonomisk förening. Nu sattes det igång diskussioner med stadsnätsbolaget, undersöka vilka bidrag som kunde fås och hur projekteringen och projektet skulle genomföras. 

Vi valde att göra projekteringen själva med en entreprenad på löpande räkning eftersom vi bedömde att vi hade många goda kunskaper inom området och att denna entreprenadform skulle vara billigast för föreningen. Det fanns också ett stort intresse att jobba ideellt för att få ned kostnaderna. I efterhand kan vi konstatera att detta var ett riktigt lyckokast. Det är väldigt många ideella timmar som har lagts ned på arbetet och detta har resulterat att vi har lyckats bygga troligen ett av de billigaste landsbygdsfibernäten i Sverige!

Under 2014 framkom det att det fanns även boende i Falkenbergs kommun som var intresserade att ansluta sig vår förening.. Vi tyckte detta lät som en god idé. Detta såg väldigt bra ut eftersom det skulle skapa en stabilare förening med fler anslutningar även om det ursprungliga området kom att utvidgas något.

Under 2015 blev vi kontaktade av Region Halland som avsatt pengar för landsbygdsnät  och glädjande så blev vi ett av de prioriterade projekten vilket innebar att cirka 50% av investeringskostnaden kunde finansieras för både Halmstads och Falkenbergsprojektet. Både projektet inom Halmstads kommun och Falkenbergs kommun kunde därmed genomföras.  Genom att Falkenbergsdelen kom med i projektet så kunde vi också få bidrag från Falkenbergs Sparbank för projektet vilket innebar att vi ytterligare kunde förbättra ekonomin i projektet.

Den 21 september 2015 påbörjades arbetet med kanalisationen och den 8 juli 2016 gjordes den sista av totalt 100 installationer. Därmed var projektet slutfört. 

Kostnaden för projekt beräknades från början till 3,5 miljoner kronor på vilket vi beviljades bidrag. När vi  under 2017 summerade projektet så visade det sig att det kostat totalt 1,860 miljoner kronor.  Utöver detta tillkommer de ideella och kommersiella insatserna på cirka 400.000 kronor. Projektet hade alltså blivit 1,6 miljoner billigare än vad vi från början räknat med. Vi tror nog att alla är positivt överraskade att grävningen gick så bra som den gjorde. Ryktet om Slättåkras stenfria jordar visade sig infrias!