Välkommen!

Vi skapar utveckling!

Slissåns fiber är en förening som åstadkommit ett fibernät i gränslandet mellan Halmstads och Falkenbergs kommuner. Från sommaren 2016 så finns det ett fibernät som täcker in stora delar av västra delen av Slättåkra socken upp mot Gräsås samt delar av Asige skogsbygd och några gårdar som tillhör Getinge. Slissåns fiber ekonomisk förening består av ett hundratal fastighetsägare och företag i området. Bygget av fibernätet har skett i samarbete med Halmstad stadsnät AB och Slissåns fiber.

Bygget av nätet har skett med stora ideella insatser av de boende och vi är glada över att den moderna tekniken nu finns tillgänglig i området- inte minst för att medverka till en positiv utveckling på landsbygden.

Vår vision

Vi arbetar för en aktiv landsbygd med levande företag och attraktivt boende. Bredband är till för alla. Våra barn och ungdomar ska till exempel kunna studera och använda internet i sin utbildning. Äldre ska kunna känna trygghet genom att få nya kontaktvägar till vård och omsorg. En snabb och fungerande uppkoppling för Internet, teve och telefoni är ett måste även för oss på landsbygden!

Vid avgrävning eller skada på fibernätet kontakta:

Anne 070 6984936

Ulf 070 5462327

Tommy 070 6061765

 

 

Slissåns byar

Kontakta oss

Slissåns Fiber Ekonomiska Förening

Anne Blomster Gunnarsson,ordförande

Lindhult Larsgård

31393 Slättåkra

Tel: 070-6984936

Mail: Blomsteranne54@gmail.com