***********************************************

OBS! ANGÅENDE CORONAVIRUSET;

Vårt företag har fasta rutiner för att minska smittspridning. Som exempel använder sig våra sotare av skyddsutrustning i form av ansiktsmask och skyddshandskar.

Vi tar inte i hand när vi hälsar och vi håller avstånd gentemot kunden.

Vi ber dig som är hemma på grund av sjukdom/karantän eller tillhör en riskgrupp och har fått en avisering om besök att kontakta oss.

***********************************************

Såhär eldar du på ett säkert sätt, se videon från Räddningstjänsten nedan!

Vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund SSR.

Vi har certifierade sakkunniga funktionskontrollanter enligt BFS 2011:16 OVK 1 för ventilationssystem av alla slag.

Viktig information från Brandskyddskföreningen och Räddningstjänsten, klicka på bilden!