Nu utförs dessa arbeten;

Sotning och brandskyddskontroll av lokaleldstäder;

  • Norrtälje tätort

 Sotning av eldstäder;

  • Lohärad-Roslagsbro

************************************

************************************