Nu utförs dessa arbeten;

Sotning och brandskyddskontroll av lokaleldstäder;

  • Rådmansö

 Sotning av eldstäder;

  • Länna - Riala, Penningby - Furusund

Efterkontroll av föreläggande/slutförande av brandskyddskontroller;

  • Rådmansö

************************************

************************************