************************************

Nu utförs dessa arbeten;

Sotning och brandskyddskontroll av lokaleldstäder;

  • Rådmansö
  • Tjockö
  • Fejan
  • Gräskö

 Sotning av eldstäder;

  • Länna - Riala,

Efterkontroll av föreläggande/slutförande av brandskyddskontroller;

  • Rådmansö
  • Blidö

************************************

************************************