Nu utförs dessa arbeten;

 Sotning och brandskyddskontroll av lokaleldstäder;

  • Norrtälje
  • Vätö

 Sotning av värmepannor och lokaleldstäder;

  • Lohärad - Roslags Bro

************************************

************************************