181108-09 HAR VI STÄNGT FÖR INTERNUTBILDNING!

**********************************************************

Nu utförs dessa arbeten;

 Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder i fritidshus;

  • Blidö (Pågår tom 181130)
  • Håtö (Pågår tom 181025)

Sotning och brandskyddskontroll av lokaleldstäder;

  • Blidö (Pågår tom 181130)

 Sotning av eldstäder i fritidshus;

  • Vätö (Pågår tom 181114)

************************************

************************************